Jóváhagyó határozat, TAO pályázat teljes (2023/2024):

 

Letöltés:

kérelem 

határozat

 

 

 

 


 

 

Jóváhagyó határozat, TAO pályázat teljes (2022/2023)

 

Köszönjük a támogatást!

 

Agrolabor Kft.

Allianz Hungária Biztosító Zrt.

BEPATEK Külkereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Borovi Faipari Zrt.

Don Quijote Pizzéria

Lambda Systeme Kereskedelmi Kft.

Szortiment Bt.

 

A Szolnoki Kézilabda Club Sportegyesület elnyert támogatása a 2022/2023-es szezonra

 A Magyar Kézilabda Szövetség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet 4. §-ának (5) bekezdése alapján a következő határozat született.

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban a Szolnoki Kézilabda Club Sportegyesület kérelmező (5000 Szolnok Pipacs u. 10-12., adószáma: 19866767 - 1 - 16, képviselője: Vitális Sándor) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben jóváhagyta:

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportfejlesztési programunk kifejezetten az utánpótlás-nevelési feladatok ellátására vonatkozik, s szervesen illeszkedik a Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájához (2009-2022) mind az utánpótlás-nevelés, mind a szabadidős kézilabdázás területén.

 A társasági adókedvezmény adta lehetőségeket a sportfejlesztési program megvalósításához használjuk fel.

 

 

TAO pályázatunk teljes: