Jóváhagyó határozat

 

Köszönjük a támogatást!

 

Agrolabor Kft.

Aunde Kft.

Borovi Faipari Zrt.

Don Quijote Pizzéria

Szortiment Bt.

 

A Szolnoki Kézilabda Club Sportegyesület elnyert támogatása a 2018/2019-es szezonra

A Magyar Kézilabda Szövetség a támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban a SZOLNOKI KÉZILABDA CLUB SPORTEGYESÜLET sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben jóváhagyta:

Támogatás jogcíme

Közvetlen támogatás összege

Ellenőrző szervnek fizetendő hatósági díj

Támogatás 

összesen

A program

megvalósításához

szükséges önrész

Utánpótlás-nevelési

feladatok

40 122 729 Ft

405 280 Ft

40 528 009 Ft

4 503 112 Ft

Összesen:

40 122 729 Ft

405 280 Ft

40 528 009 Ft

4 503 112 Ft

 

Letölthető dokumentum:

Szolnoki Kézilabda Club Sportegyesület sportfejlesztési programja - AZ UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI ÉS VERSENYEZTETÉSI FELADATOK SZAKMAI ÉS KÖLTSÉGTERVE - 2018/19

Jóváhagyó határozat - 2018/2019

 

___________________________________________________________________________

A Szolnoki Kézilabda Club Sportegyesület elnyert támogatása a 2017/2018-as szezonra

 A Magyar Kézilabda Szövetség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet 4. §-ának (5) bekezdése alapján a következő határozat született.

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban a Szolnoki Kézilabda Club Sportegyesület kérelmező (5000 Szolnok Pipacs u. 10-12., adószáma: 19866767 - 1 - 16, képviselője: Vitális Sándor) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben jóváhagyta:

Támogatás jogcíme

Közvetlen támogatás összege

Közreműködői díj összege

Ellenőrző szervnek fizetendő hatósági díj

Támogatás összesen

A program megvalósításához szükséges önrész

Előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz beruházás

209.365 Ft

0 Ft

2.115 Ft

211.480 Ft

90.634 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok

24.540.426 Ft

0Ft

247.883 Ft

24.788.309 Ft

2.754.257 Ft

Összesen:

 24.749.791 Ft

0 Ft

249.998 Ft

24.999.789 Ft

2.844.891 Ft

Sportfejlesztési programunk kifejezetten az utánpótlás-nevelési feladatok ellátására vonatkozik, s szervesen illeszkedik a Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájához (2009-2017) mind az utánpótlás-nevelés, mind a szabadidős kézilabdázás területén.

 A társasági adókedvezmény adta lehetőségeket a sportfejlesztési program megvalósításához használjuk fel.

Letölthető dokumentum:

Szolnoki Kézilabda Club Sportegyesület sportfejlesztési programja - AZ UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI ÉS VERSENYEZTETÉSI FELADATOK SZAKMAI ÉS KÖLTSÉGTERVE - 2017/18

Jóváhagyó határozat - 2017/2018